06 1764 2619 info@sneekvanweleer.nl
Selecteer een pagina

De afgelopen twee jaar hadden  wij als stichting de wens  een evenement organiseren met als doel financiële middelen te genereren om het Wilhelminapark in Sneek in oude glorie te herstellen. Door de corona is alles  gewijzigd en hebben wij onze plannen aangepast. De afgelopen twee jaar is er door fondsen, sponsoren en stichtingen waaronder OBW, Iepen Mienskip Funs, Rabobank Sneek, Ondernemend Sneek, makelaardij Sneek en Stichting 1818 geld gedoneerd aan onze stichting en vanaf 11 november wordt er officieel een begin gemaakt om het park weer in oude stijl terug te brengen.

Op 18 november 2020 a.s. zal het startsein Project Wilhelminapark gegeven worden met het plaatsen van de eerste 17 van de in totaal 37 nieuwe educatieve boombordjes, zodat de oorspronkelijke bomenroute in ere wordt hersteld. Het project wordt geopend door de wethouder van cultuur van de Gemeente Sudwest Fryslan, en onder toeziend oog van Douwe de Groot, zelf ooit parkwachter in het Wilhelminapark en Evert Westerhof, beide verantwoordelijk voor het groen in onze gemeente en het bestuur van Stichting Sneek van weleer.

Naast de bomenbordjes zijn er nog een viertal projecten waaraan de komende maanden gewerkt zal worden. Dit zijn:

  • De dierenverblijven, deze zullen een groen aanzicht krijgen en in één van de verblijven zal er een gigantisch schilderij gerealiseerd worden door de kunstenaar Antonius Schaap.
  • Het ANWB bord bij de Bolswarderweg.
  • Zitbanken op het middenterrein.
  • Monument ter nagedachtenis aan de parkwachters. Dit monument komt in de nabijheid van de voormalige parkwachterswoning en naast het monument zal er een boom geplaatst worden.

 

Voor bovengenoemde doelen wordt het beschikbare geld door de stichting  op de juiste wijze besteed en wordt er voor zover mogelijk een samenwerking aangegaan met het Sociaal collectief en met bedrijven en kunstenaars uit de eigen gemeente en regio.